5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Чланство у Друштву је добровољно.Члан ПД ''Гласинац'' може постати сваки грађанин Републике Српске,БиХ и шире,без обзира на националну и вјерску припадност,животну доб,ако потпише приступницу којом се обавезује да прихвата права и дужности из Статута.

Приступницу у име чланова млађих од 18 година потписују њихови родитељи или старатељи.

Учлањење се врши у канцеларији Друштва у Спортској дворани понедељком и четвртком.

Чланарина у Друштву се плаћа на годишњем нивоу и износи 30 КМ за запослене чланове, 20 КМ за запослене чланове (у цијену урачуната маркица Планинарског савеза Републике Српске) док малољетни чланови плаћају само маркицу у износу од 10 КМ.

Члан Друштва добија чланску карту.

Друштво може имати и почасне чланове.Скупштина Друштва доноси одлуку о проглашењу почасног члана на основу његовог доприноса и заслуга у раду и развоју Друштва.За постигнуте успјехе,ванредно залагање и испуњавање преузетих обавеза чланови Друштва одлуком Скупштине могу бити похваљени и награђени.

Чланство у Друштву престаје иступањем,искључењем или смрћу.Иступање је лични став појединца.Искључење је мјера коју изриче Управни одбор,члану који својим поступцима штети угледу Друштва или крши одредбе Статута.

На одлуку о искључењу може се уложити жалба Скупштини Друштва.

Права и дужности чланова су:

  • да проводе програм и поштују одредбе Статута
  • да активно и равноправно учествују у раду и свим активностима Друштва
  • да предлажу доношење одлука и учествују у одлучивању и провођењу одлука
  • да бирају и буду бирани у све органе Друштва
  • да користе опрему,средства,објекте и друге услуге Друштва
  • да поштују етику,развијају,његују и чувају углед Друштва
  • да поштују ванстраначки карактер Друштва
  • да унутар Друштва гаје односе пуног мећусобног уважавања и поштовања
  • да редовно плаћају чланарину.