5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

АМБЛЕМ

Амблем Друштва има облик штита, oивиченог златно-жутом бојом, који је уздужно подијељен на црвено и плаво поље,на врху штита је тробојка црвено-плаво-бијеле боје на којој се налази златно-жута круна са крстом и четири ћирилична слова“С“.Испод је уписана година оснивања Друштва 2009.У средини штитног пољa да стоји рунолист,а у позадини обриси стијена матичне планине Романије.У доњој половини  унутар штита је ћириличним бијелим словима исписан текст Планинарско друштво“ГЛАСИНАЦ,,Соколац.  

GrbiAmblem

ЗАСТАВА

Застава је правоугаоног облика, свјетло плаве боје, размијере страна 1:2 обострано са амблемом Друштва у средини и полукружним златно-жутим ћириличним натписом обострано изнад амблема ПЛАНИНАРСКО  ДРУШТВО  и у равном дијелу обострано испод амблема “ГЛАСИНАЦ“ СОКОЛАЦ.

zastavaPDGlasinac